Werkzaamheden gepland in Stammenderbos voor behoud biodiversiteit

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Aanpak van exotische boomsoort

In het Stammenderbos, gelegen in het Geleenbeekdal net zuidelijk van Sweikhuizen, zullen de komende weken werkzaamheden plaatsvinden. De focus van deze werkzaamheden ligt op het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers, een exotische boomsoort. Deze boomsoort kan de groei van inheemse planten- en diersoorten belemmeren en daarmee de biodiversiteit in het bos bedreigen.

Echter, enkel het kappen van de Amerikaanse vogelkers is niet voldoende, aangezien deze kan terug groeien. Daarom zullen ook inheemse boom- en struiksoorten worden aangeplant. Deze soorten zijn van nature bestand tegen de groeiomstandigheden in het Stammenderbos en zullen de concurrentie aangaan met de Amerikaanse vogelkers.

Verbetering toegankelijkheid voor wandelaars

Naast de aanpak van de Amerikaanse vogelkers, zal er ook aandacht zijn voor de toegankelijkheid van het bos voor wandelaars. De ‘holle weg’ in het bos, die momenteel door verschillende obstakels onbegaanbaar is, zal weer begaanbaar worden gemaakt. Ook wordt de wirwar aan paadjes in het bos aangepakt door hier boom- en struiksoorten aan te planten.

Doel van de werkzaamheden

Het uiteindelijke doel van deze werkzaamheden is het bevorderen van de biodiversiteit in het Stammenderbos. Door de aanpak van de exotische boomsoort en de aanplant van inheemse soorten, kan het bos zich ontwikkelen naar een gebied met een hoge biodiversiteitswaarde. Hierbij wordt gekeken naar het creëren van een bos dat weerbaar is voor de toekomst.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de eigenaren van het stuk bos en zullen plaatsvinden van eind februari tot eind maart.